به طور کلی علل متعددی ، سبب روی آوردن مردم ( فارغ از جنسیت ) به انجام اعمال جراحی زیبایی ؛ اعم از جراحی زیبایی بینی ، جراحی زیبایی گوش ، جراحی زیبایی فک ، جراحی زیبایی سینه و غیره می باشد.
تا جایی که برخی افراد ممکن است به دنبال عوامل ژنتیکی ، اختلالات رشد یا در پی حوادث و اصابت ضربات ؛ با برخی بدفرمی ها یا اصطلاحا دفرمیتی ها و ناهنجاری ها در شکل ظاهری بینی، گوش، فک و دیگر اجزای صورت خود و حتی برخی نواحی بدن همچون سینه ها مواجه باشند؛ این دسته از افراد می توانند با انجام عمل زیبایی مرتبط با نیاز خود، به بهبود فرم ظاهری آن ناحیه کمک شایانی نموده و بر میزان اعتماد به نفس خود بیافزایند.