به طور کلی به منظور انجام اعمال جراحی زیبایی واژن ؛ از قبیل لابیاپلاستی ، واژینوپلاستی و غیره محدودیت سنی وجود ندارد ؛ اما از آن جا که تکامل رشد لابیاها تا پایان سن بلوغ ادامه دارد ، توصیه می شود ؛ بعد از اتمام فرآیند بلوغ و از سن 20 سالگی به بعد ، نسبت به انجام جراحی های زیبایی واژن اقدام گردد.