جراحی سینه ؛ نوعی جراحی پلاستیک زیبایی می باشد که با اهدافی از جمله بزرگ کردن سایز سینه ، کوچک کردن سینه ، بالا کشیدن سینه و ترمیم سینه از دست رفته انجام می شود. جراحی سینه ؛ در صورتی که توسط یک پزشک حاذق و توانمند انجام پذیرد ، هرگز بر روی مکانیزم شیردهی و عروق شیری تاثیر سوء نگذاشته و مانع شیردهی نخواهد شد.