ماموگرافی

1400/4/7 7:07:51

ماموگرافی چیست؟ ماموگرافی یا ماموگرام نوع خاصی از تصویربرداری پستان است که از اشعه ایکس با دوز پایین برای شناسایی [...]